Bel ons op: [0182] 35 14 92

Secretariaat: Secr.Schippersstraat 17 2861XN Bergambacht

Ledenvergadering

Donderdag 8 februari 2018 werd de jaarlijkse ledenvergadering in het clubgebouw gehouden.

Ondanks veel afmeldingen door de heersende griep waren er toch nog 35 leden gekomen.

 

Voor de vergadering lagen de financiële stukken ter inzage klaar.

Op de agenda stonden o.a de verslagen van de diverse commissies.

Loes van Huuksloot werd unaniem als lid van het bestuur gekozen en vervangt de aftredende Bas Langeveld.

 

Het was een goede vergadering met na afloop nog gezellig napraten met een hapje en drankje.