06-24409663

Contact: jvbergambacht@gmail.com Palissade 17 2861 HD Bergambacht

2020-09-08 Gift Rabobank

Op 26 augustus heeft Jeu de Boules vereniging Bergambacht een cheque van 1.000 euro ontvangen als gift voor de vernieuwing van de ramen en deuren van ons clubgebouw.
Wij zijn Rabobank Hollandse IJssel zeer erkentelijk dat zij onze vereniging ondersteunen, vooral nu in deze coronatijd is dit zeer welkom.
De uitreiking is gedaan door Piet Looren van de activiteitencommissie van de Rabobank aan de penningmeester Sijm van der Hee van JVB.