06-24409663

Contact: jvbergambacht@gmail.com Palissade 17 2861 HD Bergambacht

2014-07-16 In Memoriam Hans van Ewijk

HvEIN MEMORIAM

 

 

In memoriam  Hans van Ewijk

 

Op 16 juli 2014 overleed Hans van Ewijk, geboren in Amsterdam op 27 mei 1938.Na zijn artsenstudie vestigde Hans zich als huisarts in Bergambacht en is dat tot aan zijn pensionering gebleven.

Hij was mede oprichter van de Jeu de Boules Vereniging in Bergambacht en tevens voorzitter,  met volle overtuiging heeft hij zich ingezet voor onze vereniging en was bovendien ook actief lid met zijn vrouw Helene.

De bestuursvergaderingen werden zorgvuldig en met enthousiasme geleid .  Rustig en weloverwogen gaf hij zijn mening bij moeilijke aangelegenheden en tussendoor vertelde hij leuke anekdotes, waardoor de vergaderingen sfeervol verliepen.

Wij wensen zijn vrouw Helene veel sterkte met het verlies van Hans.

We zullen Hans missen en hij zal als een respectvolle voorzitter van onze vereniging in onze herinnering blijven.

Bestuur en leden van

Jeu de Boules Vereniging Bergambacht.