06-24409663

Contact: jvbergambacht@gmail.com Palissade 17 2861 HD Bergambacht

2015-02-01 In Memoriam Jan Limpens

JanLimpensOp 1 februari j.l is Jan Limpens op 75 jarige leeftijd overleden. Jan was in alles wat hij ondernam een energievolle en gedreven man. Zo ook voor de Jeu de Boules Vereniging Bergambacht waar hij in 2004 het initiatief voor nam en in 2005 de oprichter van werd.

Met veel enthousiasme heeft hij vele jaren de taak van penningmeester/secretaris op zich genomen. Veel goed werk heeft hij in die jaren verzet. Het destijds openen van het JAN LIMPENSPLEIN is dan ook een oprechte verdienste voor Jan en zo zal hij altijd in onze herinnering blijven.

Wij wensen zijn vrouw Maps en verdere familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Namens het Bestuur en de leden van de Jeu de Boules Vereniging Bergambacht.