06-24409663

Contact: jvbergambacht@gmail.com Palissade 17 2861 HD Bergambacht

2020-02-06 Algemene ledenvergadering

Op de jaarlijkse ledenvergadering gehouden op 6 februari 2020 waren 41 leden aanwezig (11 afwezig met kennisgeving). De vergadering verliep vlot en het uitgebreide jaarverslag van de vereniging werd door Nel Revet gedaan.

Alle commissies deden verslag en de vereniging kijkt terug op een goed jaar.
Het clubgebouw krijgt in april nieuwe kunststof ramen en deuren en wordt hierna grondig schoongemaakt.

In het bestuur traden af Kees Bot (vanaf de oprichting  15 jaar bestuurslid) en Nel Revet (6 jaar secretaresse). Voor hun vele werk werden zij bedankt met applaus door de leden en kreeg
Nel bloemen en Kees een kadobon. Sijm van der Hee, onze penningmeester, is nog weer beschikbaar en Rob Rijneker wordt nieuw bestuurslid.
De club draait op bijna 30 vrijwilligers ook die werden bedankt voor hun inzet met applaus, mede door hen is het een vereniging waar wij allemaal trots op zijn.

Wij kijken terug op een gezellige bijeenkomst. Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/ haar komst en wenst iedereen wel thuis.