06-24409663

Contact: jvbergambacht@gmail.com Palissade 17 2861 HD Bergambacht

Bestuur

 

De samenstelling van het huidige bestuur is:

Ton Pfaff                     – voorzitter

Hetty van der Graaf    – secretaresse

Sijm van der Hee        – penningmeester

Meta van den Brink     – notuliste

Arie Bodegom             – wedstrijdsecretaris, webmaster