06-24409663

Contact: jvbergambacht@gmail.com Palissade 17 2861 HD Bergambacht

Leden Pagina

De aan deze pagina gekoppelde subpagina’s bevatten informatie exclusief voor de leden van Jeu de Boules Vereniging Bergambacht (JVB). De pagina’s zijn beveiligd met een wachtwoord dat per email aan leden wordt/is toegezonden. 

 

 

Via een ‘cookie’ wordt dit wachtwoord enige tijd op uw computer bewaard. In die periode – een aantal dagen – behoeft u het wachtwoord niet steeds opnieuw in te voeren wanneer u deze pagina(s) bezoekt. Na afloop van de periode zal de site opnieuw om invoer ervan vragen.